PINESKA Mohanah

PINESKA Mohanah

PINESKA Mohanah

SH Blue Tan
Mysz rasowa
Samica
Ur. 9.04.2020

Ojciec:

DUNAJ Mohanah
SH Blue

O: PADMA Mohanah
SH Blue
O: HENNA Mohanah
SH Splashed Fox
M: BILL Pepko
SH Blue
M: SABATH Mohanah
SH Splashed
O: Aarnikotka SASANKA
SH Colorpoint Beige Fox
M: GEM Mohanah
SHA Splashed
Matka:

XIA Mohanah
SH Blue Splashed Fox

O: KAKTUS Halmaus
SH Splashed Fox
O: Arnikotka
SH Tricolor
M: ZOŁZA Halmaus
SH Splashed Fox
M: MASHA Mohanah
SH Himalayan
O: COWBOY Mohanah
SH Colorpoint Blue
M: JCH Aarnikotka IRINA
SH PEW

Related Posts