Myszy w hodowli


Long Hair
Recessive Red

Long Hair Astrex
Dove Tan

Short Hair
Pink Eyed White (PEW)


Dominant Hairless
w różnych kolorach

Mysz rasowa samica reverse Bunny Boo

Fuzzy
w różnych kolorach

Short Hair
Beige


Short Hair
Colorpoint Beige

Myszy rasowe Dominant Red OSA Pepko

Short Hair
Dominant Red i Brindle

Mysz Black Hereford Marty Pepko

Short Hair
Hereford